Ana Menu'ye gitmek için tıklayınız.Yan Menu'ye gitmek için tıklayınız.Sayfa içeriğine gitmek için tıklayınız.

Yönetim Kurulumuzun 6 Mart 2023 tarihli kararı ekinde yer alan ve pay sahiplerimizin incelemesine sunulan kâr dağıtım tablosuna göre Şirketimizin 2022 yılına ait net dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsubu sonrasında dağıtılabilir kârın oluşmadığı tespit edilmiştir.

30 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin net dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsubu sonrasında dağıtılabilir kar oluşmadığı katılan pay sahiplerince oybirliğiyle tespit edilmiştir.

Kar Dağıtım Tablosuna ulaşmak için tıklayınız.