Ana Menu'ye gitmek için tıklayınız.Yan Menu'ye gitmek için tıklayınız.Sayfa içeriğine gitmek için tıklayınız.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin, sermayesine 58.681.832,63 TL nominal bedelli pay ile %98,63 oranında iştirak etmiş olduğu 59.500.000 TL sermayeli IHY İzmir Havayolları Anonim Şirketi ile bütün aktif ve pasifi ile birlikte "devir alan" sıfatıyla 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca kolaylaştırılmış usulde birleşmesine, birleşme işlemi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve başvurular kapsamında tüm işlemlerin ifası için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Başvuruya ilişkin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onayı 19.09.2018 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu birleşme duyurusu onayı ise 08.11.2018 tarihinde alınmıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulunca IHY İzmir Havayolları Anonim Şirketi’nin Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. tarafından devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin 04.09.2018 tarih ve 636 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan birleşme sözleşmesi, esas sözleşme tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan duyuru metni, uzman kuruluş raporu, birleşmeye esas 30.06.2018 tarihli finansal tablolar, son üç yıla ait finansal raporlar son üç yıllık bağımsız denetim raporları ve birleşme sonrası tahmini açılış bilançosunun, birleşme işleminin onaylanacağı Yönetim Kurulu karar tarihinden önce otuz gün süresince 13.11.2018 tarihinden itibaren Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy, Pendik/İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde hazır bulundurulacağı ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, www.pegasusyatirimciiliskileri.com, adresli internet sitesinde yayımlanacağı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 149’. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 8/2. maddesi gereği ilan olunur.

Birleşme işlemi Taraf Şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından 13.12.2018 tarihinde onaylanmış ve İzmir ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlükleri nezdinde 17.12.2018 tarihinde tescil edilmiştir. Aynı tarihte Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. çıkarılmış sermayesinin 27.707 TL artırılarak 102.272.000 TL'den 102.299.707 TL'ye çıkarılması da tescil edilmiştir.

Devrolan IHY İzmir Havayolları A.Ş. pay sahiplerinin ayrılma akçesi talep haklarını kullanımına ilişkin detaylar Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/725188) ayrıca ilan edilmiş olup ayrılma akçesi talep hakkının kullanım süresi 18.12.2018 saat 09:00 ila 31.12.2018 saat 17:00 aralığı olarak belirlenmiştir.